skip to Main Content
Str. David Praporgescu, Nr. 1-5 0721 817 174 Trimite Mail

Asociația Română a Producătorilor de medicamente fără prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale (RASCI) este asociația reprezentativă pentru acest sector de bază al industriei farmaceutice din România.

RASCI reunește producători, importatori și distribuitori de medicamente fără prescripție medicală, suplimente alimentare și dispozitive medicale de uz personal, activi pe piața din România, cu obiectivul comun de a asigura claritatea și obiectivitatea informației atât la nivelul populației – principalul beneficiar al acestor categorii de produse, cât și la nivelul profesioniștilor din domeniul medical – cei care zilnic dau sfaturi și indicații de utilizare a acestor produse.

Misiune

RASCI este o asociație neguvernamentală, non-profit, apolitică și independentă, a cărei misiune constă în generarea unui demers comun la nivelul principalelor entități din industrie, pentru a crește gradul de conștientizare a publicului cu privire la aceste categorii de produse, dar și pentru a atrage atenția autorităților asupra nevoii de implicare și dialog în dezvoltarea, adoptarea și implementarea unui cadru legislativ favorabil, de care să beneficieze în primul rând sănătatea și bunăstarea cetățenilor români.

Viziune

RASCI dorește să contribuie la educarea publicului cu privire la importanța acțiunilor preventive, precum și a administrării responsabile a medicamentelor fără prescripție medicală, suplimentelor alimentare și dispozitivelor medicale, prin promovarea deschisă și informată a acestor categorii de produse drept o soluție eficientă, cu impact pozitiv asupra sănătății personale.

Obiective

 • Informarea corespunzătoare a publicului cu privire la caracteristicile, specificul și utilizarea acestor tipuri de produse;
 • Promovarea consumului responsabil de medicamente fără prescripție medicală, suplimente alimentare și dispozitive medicale pentru îngrijire personală în rândul consumatorilor și pacienților prin desfășurarea de campanii de conștientizare;
 • Promovarea unui dialog deschis cu autoritățile reprezentative pentru acest segment al industriei farmaceutice în vederea stabilirii și devoltării unui cadru legislativ echitabil și transparent, aliniat la regulamentele și practicile internaționale;
 • Promovarea unui mediu concurențial echitabil;
 • Promovarea unui cod de conduită armonizat, transparent și etic.

Grupuri de lucru

Etică & Conformitate

 • Dezvoltarea Codului de Etică și supervizarea implementării acestuia;
 • Asigurarea conformității companiilor membre RASCI în cadrul și în afara asociației;
 • Analizarea plângerilor și a sancțiunilor, precum și formularea de recomandări pentru acțiunile corective la adresa membrilor.

Comunicare & Relații publice (PR) & Afaceri publice (PA)

 • Interacțiunea și relațiile cu lideri de opinie (KOL) și cu alți actori externi (stakeholderi);
 • Dezvoltarea strategiei de comunicare a asociației;
 • Implementarea campaniilor educaționale adresate consumatorilor.

Medicamente fără prescripție medicală (OTC) & Dispozitive medicale (DM)

 • Aspecte specifice categoriei de medicamente fără prescripție medicală, precum publicitatea, denumirile comericale de marcă tip „umbrelă”, schimbarea clasificării de la medicamente cu prescripție medicală (Rx) la medicamente fără prescripție medicală (OTC), termenele de înregistrare;
 • Aspecte specifice categoriei de dispozitive medicale, precum publicitatea sau dezvoltarea unui registru național al dispozitivelor medicale.

Suplimente alimentare (SA)

 • Aspecte specifice suplimentelor alimentare, precum îmbunătățirea cadrului legislativ existent, clarificarea atribuțiilor și responsabilităților autorităților locale, crearea unei liste de criterii pentru verificarea materialelor publicitare și implementarea ghidurilor pentru comunicările comerciale.