skip to Main Content
Str. David Praporgescu, Nr. 1-5 0721 817 174 Trimite Mail

Asociația Română a Producătorilor de medicamente fără prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale a fost înființată în 2016 în vederea promovării îngrijirii personale în mod responsabil în România, creând un mediu pozitiv și durabil pentru domeniul produselor de îngrijire personală și devenind un partener de încredere pentru autoritățile române.

Încă de la înființarea sa în 2016, RASCI s-a afiliat la AESGP, asociația care reprezintă în mod oficial producătorii de medicamente fără prescripție medicală, suplimente alimentare și dispozitive medicale pentru uz personal în Europa. Asociația este formată din asociații naționale și principalele societăți multinaționale și locale producătoare de produse de îngrijire personală. În plus, există un număr de asociații și societăți din sector care se concentrează asupra unor domenii specifice afiliate direct. Misiunea principală a AESGP și, implicit, a RASCI, este de a asigura o dezvoltare pozitivă durabilă a industriei de îngrijire personală.

Codul RASCI privind interacțiunea cu profesioniștii din domeniul sănătății și publicul larg (denumit în continuare „Codul RASCI”) este un set voluntar de practici standard pe care toate societățile membre RASCI le urmează și care respectă legile, regulamentele și ghidurile aplicabile din România; Codul va reprezenta o referință care ar trebui să contribuie astfel la alinierea standardelor etice acceptabile și a prevederilor legale cu privire la practicile de promovare legate de produsele de îngrijire personală.

RASCI se angajează să se asigure că toate societățile membre cunosc importanța furnizării de informații exacte, corecte și obiective despre produsele de îngrijire personală, astfel încât să se poată lua decizii raționale în ceea ce privește utilizarea acestora.
Codul RASCI reflectă, de asemenea, principiile conținute în cerințele Codului AESGP și respectă cerințele Directivei 2001/83/CE a Consiliului Uniunii Europene22, cu modificările ulterioare, referitoare la medicamentele de uz uman („Directiva”). Codul RASCI se înscrie în cadrul general stabilit de Directivă, care recunoaște rolul standardelor voluntare de control al practicilor de publicitate a medicamentelor de către organismele de autoreglementare și al aplicării acestora de către industrie și apelarea administrației guvernamentale la aceste organisme atunci când se depun reclamații.

RASCI încurajează concurența loiala între societățile de produse de îngrijire personală care își desfășoară activitatea în România. Codul RASCI nu intenționează să restrângă promovarea adecvată a produselor de îngrijire personală sau să impună limite legale și etice în interacțiunea cu profesioniștii din domeniul sănătății într-o manieră care aduce atingere dreptului și practicii privind concurența echitabilă. În schimb, intenționează să se asigure că activitățile de promovare și alte activități conexe sunt îndeplinite într-o manieră corectă și conformă, evitând practicile înșelătoare și potențialele conflicte de interese cu profesioniștii din domeniul sănătății și în conformitate cu legile și regulamentele europene și române.

Prin urmare, Codul RASCI urmărește să promoveze un mediu în care publicul larg poate avea încredere că alegerile privind produsele recomandate de îngrijire personală se fac pe baza meritelor fiecărui produs și a nevoilor fiecărei persoane din punct de vedere al sănătății.

Cod de Etică RASCI 2023

RASCI Ethics Code 2023