skip to Main Content
Str. David Praporgescu, Nr. 1-5 0721 817 174 Trimite Mail

Asociația Română a Producătorilor de medicamente fără prescripție, suplimente alimentare și dispozitive medicale (RASCI) a fost înființată în 2016 în vederea promovării îngrijirii personale în mod responsabil în România, creând un mediu pozitiv și durabil pentru domeniul produselor de îngrijire personală și devenind un partener de încredere pentru autoritățile române.

Încă de la înființarea sa în 2016, RASCI s-a afiliat la AESGP, asociația care reprezintă în mod oficial producătorii de medicamente fără prescripție medicală, suplimente alimentare și dispozitive medicale pentru uz personal în Europa. Misiunea principală a AESGP și, implicit, a RASCI, este de a asigura o dezvoltare pozitivă durabilă a industriei de îngrijire personală.

Prin difuzarea informațiilor științifice și educaționale, rezultatele anilor de activitate științifică și investițiile considerabile în cercetare și dezvoltare vor fi puse la dispoziția profesioniștilor din domeniul sănătății și a publicului larg. În toate activitățile legate de asistența medicală, reprezentanții industriei consideră că trebuie să fie definite și respectate standarde ridicate și aceștia au convingerea că, în ceea ce privește activitățile de comercializare, auto-disciplina este procesul care servește cel mai bine interesului public. Criteriile etice pentru promovarea produselor de îngrijire personală sunt considerate bază pentru un comportament adecvat, în concordanță cu căutarea adevărului și a corectitudinii.

Codul RASCI privind interacțiunea cu profesioniștii din domeniul sănătății și publicul larg este un set voluntar de practici standard pe care toate societățile membre RASCI le urmează și care respectă legile, regulamentele și ghidurile aplicabile din România; Codul va reprezenta o referință care ar trebui să contribuie astfel la alinierea standardelor etice acceptabile și a prevederilor legale cu privire la practicile de promovare legate de produsele de îngrijire personală.

RASCI se angajează să se asigure că toate societățile membre cunosc importanța furnizării de informații exacte, corecte și obiective despre produsele de îngrijire personală, astfel încât să se poată lua decizii raționale în ceea ce privește utilizarea acestora.

Cod de Etică RASCI

RASCI Ethics Code