Skip to content
Str. David Praporgescu, Nr. 1-5 0721 817 174 Trimite Mail
  • Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European si a Consiliului de instituire a unui cod comunitar cu privire la medicamentele de uz uman.
  • REGULAMENTUL (UE) NR. 1169/2011 din 25 octombrie 2011 privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1924/2006 şi (CE) nr. 1925/2006 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivei 87/250/CEE a Comisiei, a Directivei 90/496/CEE a Consiliului, a Directivei 1999/10/CE a Comisiei, a Directivei 2000/13/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, a Directivelor 2002/67/CE şi 2008/5/CE ale Comisiei şi a Regulamentului (CE) nr. 608/2004 al Comisiei
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1924/2006 din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare
  • REGULAMENTUL (CE) NR. 1924/2006 din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare
  • REGULAMENTUL (UE) NR. 432/2012 din 16 mai 2012 de stabilire a unei liste de menţiuni de sănătate permise, înscrise pe produsele alimentare, altele decât cele care se referă la reducerea riscului de îmbolnăvire şi la dezvoltarea şi sănătatea copiilor
  • Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 1993 privind dispozitivele medicale
  • Directiva 98/79/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro
  • Regulamentul (CE) nr. 353/2008 al Comisiei din 18 aprilie 2008 de stabilire a normelor de aplicare pentru cererile de autorizare a mențiunilor de sănătate în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului
  • Decizia 2013/63/UE de punere în aplicare a Comisiei din 24 ianuarie 2013 de adoptare a unor orientări privind punerea în aplicare a condițiilor specifice pentru mențiunile de sănătate prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1924/2006