Skip to content
Str. David Praporgescu, Nr. 1-5 0721 817 174 Trimite Mail

Medicamente fără prescripție (OTC)

Legea 95 din 2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare

Norme din 31 decembrie 2010 privind clasificarea pentru eliberare a medicamentelor de uz uman

Ordinul 75 din 2010 pentru aprobarea Regulilor de bună practică farmaceutică

Ordinul MS 194/2015

Norma din 23.02.2015 – MS – pentru evaluarea si avizarea publicității la medicamentele de uz uman

Hotărâri ale Consiliului Științific al Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale

Suplimente alimentare

Ordin M.S. nr. 1069 din 19 iun. 2007 pentru aprobarea Normelor privind suplimentele nutritive

Ordin M.S. nr. 387/251 din 30 mai 2002 pentru aprobarea Normelor privind alimentele cu destinaţie nutriţională specială

ORDIN nr. 1705 din 15 decembrie 2011 privind controlul pe piaţă al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale – Norma tehnică din 22.11.2005 (privind comercializarea suplimentelor alimentare pre-dozate de origine animala si vegetala si/sau a amestecurilor acestora cu vitamine, minerale și alți nutrienţi)

HOTĂRÂRE nr. 723 din 20 iulie 2011 privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind mențiunile nutriționale și de sănătate înscrise pe produsele alimentare

Codul audiovizualului, Secțiunea 7, Publicitate la produse medicale, suplimente alimentare, alimente cu destinație nutrițională specială (Decizia 220/2011 a CNA privind Codul de reglementare a conținutului audiovizual).

Dispozitive medicale

Legea nr. 95 din 2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare

Ordinul Ministrului Sănătății nr.1008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XX din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, referitoare la avizarea activităților în domeniul dispozitivelor medicale

Ordinul M.S. 1009 / 06.09.2016 privind înregistrarea dispozitivelor medicale în baza națională de date

Hotărârea nr. 54 din 29 ianuarie 2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a dispozitivelor medicale

Hotărârea   Nr. 55 din 29 ianuarie 2009 privind dispozitivele medicale implantabile active, cu modificarile si completarile ulterioare

Hotărârea nr. 798 din  3 iulie 2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata si de utilizare a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, cu modificarile si completarile ulterioare

OMS nr. 372 din 26.03.2015 privind înregistrarea dispozitivelor medicale.