skip to Main Content
Str. David Praporgescu, Nr. 1-5 0721 817 174 Trimite Mail
#SustainableSelfCare

Îngrijire personală sustenabilă, pentru o societate și planetă sănătoase

Efectele schimbărilor climatice se resimt deja în întreaga lume. Și, din păcate, se preconizează că acestea vor deveni mai frecvente și mai intense în următoarele decenii. Luând măsuri pentru a combate acest fenomen și pentru a proteja mediul înconjurător, fiecare dintre noi poate contribui la conservarea și protejarea planetei, pentru noi și pentru generațiile viitoare.

Industria de îngrijire personală în era sustenabilității

Schimbările climatice reprezintă o amenințare iminentă la adresa lumii în care trăim. În fiecare an, în UE, poluarea atmosferică cauzează în jur de 400 000 de decese premature, iar costurile sale externe legate de sănătate se ridică la sute de miliarde de euro[1]. Tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic este nu doar o provocare urgentă, ci și o oportunitate de a construi un viitor mai bun.

Un mediu curat și sănătos este esențial pentru o societate sănătoasă. Prin reducerea și evitarea emisiilor de poluanți din mediu, putem avea un impact pozitiv și de durată asupra sănătății umane, în special prin reducerea bolilor respiratorii, cancerului, problemelor de sănătate mintală și afecțiunilor minore, cum ar fi durerile de cap sau tusea. Industria de îngrijire personală poate avea o contribuție semnificativă la acest aspect, angajamentul acesteia reflectându-se în Carta Sustenabilității de Mediu în Industria de Self-Care, lansată la finalul anului 2021 de către Global Self-Care Federation[2] și AESGP[3].  Prima rezoluție de acțiune climatică la nivel de industrie emisă de sectorul de self-care, Carta urmărește să minimizeze impactul asupra mediului, fără a compromite rezultatele asupra sănătății, siguranța produselor și accesul consumatorilor.

Sustenabilitate în industria de self-care

Carta își propune să reducă impactul produselor de îngrijire personală asupra mediului în trei domenii prioritare în care industria poate avea cel mai mare impact: materiale plastice și ambalaje, produse farmaceutice în mediul înconjurător și amprenta de carbon (CO₂).

Pentru a-și îndeplini angajamentul față de o societate și o planetă sănătoasă, industria de îngrijire personală își propune să atingă o serie de obiective specifice.

1. Reducerea pe cât posibil a utilizării plasticului și a ambalajelor, asigurând în același timp siguranța și calitatea produselor de îngrijire personală și depunând eforturi pentru a înscrie proiectarea produselor de îngrijire personală într-o economie circulară.

Ambalarea adecvată este esențială pentru a ne asigura că produsele fără prescripție medicală îndeplinesc standardele de calitate și siguranță necesare pentru a proteja sănătatea consumatorilor. Fără a compromite această funcție critică a ambalajului, Carta încurajează jucătorii din industrie să reducă materialele plastice din ambalaje ori de câte ori este fezabil, promovează adoptarea de principii de economie circulară, de la etapa de design, până la finalul ciclului de viață al produselor, și lucrul proactiv cu partenerii de-a lungul lanțului valoric pentru a inova soluții de ambalare și pentru a îmbunătăți infrastructura de reciclare.

2. Reducerea prezenței produselor farmaceutice în mediul înconjurător, prin promovarea utilizării și eliminării adecvate a medicamentelor, îmbunătățirea evaluării riscurilor și implementarea măsurilor de atenuare a riscurilor, evaluarea și reducerea la minimum a emisiilor în mediu pe parcursul procesului de producție, promovarea cercetării științifice.

Acest pilon urmărește să abordeze problema produselor farmaceutice din mediu, în special a ingredientelor farmaceutice active (API), garantând în același timp accesul la produse eficiente de îngrijire personală pentru consumatori. Câteva exemple de măsuri de reducere a prezenței API  în mediul înconjurător includ gestionarea activă și reducerea deversării efluenților din facilitățile de producție, promovarea eliminării în siguranță a produselor farmaceutice și schemele de preluare a produselor expirate.

3. Reducerea amprentei de carbon a activităților, adoptând obiective de reducere a emisiilor și accelerând tranziția către o economie cu emisii scăzute de carbon.

Carta își încurajează semnatarii să își reducă amprenta de CO2 în conformitate cu obiectivele Acordului de la Paris, referindu-se la emisiile totale de carbon, atât cele directe, cât și cele indirecte (Scop 1, 2 și 3).

Asociații și companii reprezentative pentru industria globală de îngrijire personală s-au angajat să adere la principiile Cartei și să își alinieze strategiile cu reglementările în vigoare în domeniul sustenabilității și al raportării specifice. Printre acestea se numără și membri ai RASCI, cum ar fi Bayer, GSK, Johnson & Johnson, Sanofi.

#SustainableSelfCare

Cu ocazia ediției de anul acesta a Săptămânii Verzi Europene (30 mai – 5 iunie), AESGP, vocea industriei europene de îngrijire personală, a lansat campania #SustainableSelfCare, pentru a atrage atenția asupra modului în care industria de self-care poate contribui la sănătatea societății și a planetei, prin practici sustenabile.

Săptămâna Verde Europeană este cea mai mare conferință anuală europeană pe tema politicii de mediu, care reunește reprezentanți ai administrațiilor publice, ai industriei, ai organizațiilor neguvernamentale, ai mediului academic și ai presei pentru discuții tematice, schimb de idei și de bune practici. Ediția din acest an se concentrează pe Pactul Verde European (European Green Deal) – strategia de creștere durabilă și a UE pentru o Europă eficientă din punct de vedere al resurselor și neutră din punct de vedere climatic până în 2050. Campania #SustainableSelfCare se va desfășura în perioada următoare pe canalele social media ale asociației europene, dar și prin intermediul platformelor membrilor săi. RASCI este afiliată la AESGP încă de la înființare și susține demersurile acesteia, fie la nivelul asociației, fie prin acțiunile propriilor membri.


[1] https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/air-quality-23-2018/ro/

[2] Global Self-Care Federation (GSCF), reprezentând asociații și producători din industria de self-care, lucrează îndeaproape cu membrii săi și cu grupurile de stakeholderi relevanți pentru a se asigura că produsele și soluțiile de îngrijire personală bazate pe dovezi sunt recunoscute ca având un aport cheie la sănătatea indivizilor și la reducerea presiunilor asupra sistemelor de sănătate din întreaga lume.  Asociația reprezintă industria de îngrijire personală la nivel global și, prin activitatea sa, contribuie la atingerea obiectivelor OMS de sănătate publică prin expertiza specialiștilor din cadrul organizaţiei.

[3] AESGP – Association of the European Self-Medication Industry, este o organizație europeană non-profit care este vocea sectorului de îngrijire personală în Europa și care reunește mai mult de 2.000 de companii și asociații profesionale – www.aesgp.eu