Skip to content
Str. David Praporgescu, Nr. 1-5 0721 817 174 Trimite Mail
Self-Care Readiness Index

Primul raport care evaluează disponibilitatea adoptării îngrijirii personale ca opțiune de creștere a rezilienței sistemelor de sănătate la nivel global

Global Self-Care Federation[1] a lansat un raport în premieră, care evaluează disponibilitatea adoptării practicilor de îngrijire personală și integrarea lor în continuum-ul global de asistență medicală, pentru a genera rezultate mai bune în materie de sănătate pentru toți. Raportul a fost realizat în parteneriat cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și poate fi accesat aici.

Accesul universal la servicii de sănătate

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, îngrijirea personală reprezintă capacitatea indivizilor, familiilor și comunităților de a preveni bolile, de a-și menține sănătatea și de a face față bolilor și dizabilităților cu sau fără sprijinul unui profesionist din domeniul sănătății. 

Global Self-Care Federation împărtășește opinia conform căreia o abordare holistică a asistenței medicale, cu îngrijirea personală poziționată în centru, este crucială pentru asigurarea accesului universal la servicii de sănătate și a unor rezultate mai bune în materie de sănătate la nivel global.

Ca urmare a pandemiei COVID-19, care a evidențiat fragilitatea sistemelor de sănătate din întreaga lume, îngrijirea personală a început să se bucure de o atenție sporită. Este nevoie însă ca sănătatea și bunăstarea indivizilor să fie puse în centrul politicilor de sănătate pentru a asigura reziliența și durabilitatea sistemelor de sănătate pe termen lung.

Disponibilitatea adoptării practicilor de îngrijire personală

Global Self-Care Federation a lansat un instrument în premieră, un index ce evaluează disponibilitatea adoptării practicilor de îngrijire personală, ce poate contribui la reducerea decalajului dintre valoarea îngrijirii de sine și modul în care aceasta este practicată la nivel mondial. Self-Care Readiness Index este o inițiativă de cercetare centrată pe advocacy. Acesta este destinat să servească drept instrument practic pentru a înțelege și a recunoaște mai bine care sunt factorii care contribuie la adoptarea îngrijirii personale și cum pot fi aceștia optimizați. De asemenea, servește ca un catalizator pentru dezbateri ulterioare cu privire la importanța îngrijirii personale ca instrument eficient pentru a îmbunătăți sustenabilitatea și productivitatea pe termen lung a sistemelor de sănătate și își propune să îmbunătățească rezultatele individuale în materie de sănătate.

Factori care sprijină integrarea îngrijirii personale în sistemele de sănătate

Un set divers de 10 țări din întreaga lume a fost analizat pentru Index, în contextul a patru factori cheie ai îngrijirii de sine, identificați ca:

1. Sprijin pentru îngrijirea personală și încurajarea adoptării acestor practici la nivel de stakeholderi

Sprijinul și încrederea între toți factorii implicați – profesioniști din domeniul sănătății, consumatori și pacienți, autorități de reglementare și factori de decizie – sunt esențiale pentru a maximiza adoptarea practicilor de îngrijire personală și de a încuraja utilizarea produselor din industria de self-care.

2. Responsabilizarea consumatorilor și pacienților

Îngrijirea personală oferă cea mai mare valoare atunci când există un nivel ridicat al educației pentru sănătate în rândul consumatorilor și pacienților, aceștia sunt conștienți de importanța prevenției și sunt suficient de bine informați și de încrezători să ia propriile decizii de sănătate.

3. Politici publice cu privire la îngrijirea personală

Măsura în care factorii de decizie politică recunosc, dezbat și promovează valoarea economică a produselor și practicilor de îngrijire personală pentru sistemele de sănătate și economie determină și gradul de adoptare a acestora de către consumatori și pacienți, furnizori de servicii medicale și sisteme de sănătate.

4. Mediul de reglementare

Reglementări cu privire la aprobarea de noi produse de îngrijire personală sau de schimbare a statutului din  Rx în OTC, distribuția, publicitatea și politica de preț determină atât ușurința accesului pe care îl au consumatorii la produse de îngrijire personală cât și capacitatea industriei de self-care de a genera inovație și adoptarea soluțiilor de îngrijire personală.

Potrivit GSCF, concentrarea asupra acestor elemente fundamentale și adoptarea unei abordări mai coerente a îngrijirii personală vor fi necesare pentru a atenua povara asupra sistemelor de sănătate supraîncărcate și pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor de sănătate.

Concluzii și recomandări

Indexul se încheie cu trei teme emergente care definesc starea curentă a îngrijirii personale la nivel global, alături de recomandări care vin în întâmpinarea principalelor provocări identificate.

Tema 1

Percepțiile despre îngrijirea personală sunt determinate atât de valorile societale, cât și de norme culturale localizate. Ca rezultat, nu există o înțelegere comună a conceptului de îngrijire personală. Crearea unei înțelegeri comune la nivel global a beneficiilor îngrijirii personale va ajuta la realizarea potențialului acesteia pentru sistemele de sănătate.

Tema 2

Responsabilizarea individuală depinde de eforturile continue de a stimula creșterea nivelului de educație pentru sănătate, de a avea surse credibile și consistente de informații despre îngrijirea personală, care să fie promovate inclusiv de furnizorii de asistență medicală. Toți medicii, asistentele și farmaciștii ar trebui să aibă o înțelegere clară a beneficiilor și limitelor îngrijirii personale și cum poate fi aceasta utilizată în practica lor, prin includerea noțiunilor specifice de îngrijire personală în formare profesională continuă.

Tema 3

Legislația privind îngrijirea personală este comună, dar dezarticulată. Numeroase strategii, planuri și programe guvernamentale se referă la îngrijire personală, dar puține folosesc concepte specifice sau descriu o politică publică coerentă. Politici publice cu privire la integrarea îngrijiri personale în cadrul sistemelor de sănătate pot genera beneficii pentru toate părțile implicate și economii consistente la bugetele de stat.

În timp ce guvernele subestimează adesea beneficiile economice ale programelor de îngrijire personală, acestea pot aduce beneficii economice pe termen lung pentru bugetele de sănătate și pentru sistemele de sănătate în general. Toți actorii (departamentele de sănătate, producătorii și distribuitorii, precum și indivizii) trebuie să lucreze împreună pentru a asigura accesul în timp util la informații al consumatorilor și pacienților pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză. În cele din urmă, proiectarea unor sisteme de sănătate rezistente, cu o integrare deplină a îngrijirii personale, ar genera rezultate mai bune în materie de sănătate pentru toți.


[1] Global Self-Care Federation (GSCF), reprezentând asociații și producători din industria de self-care, lucrează îndeaproape cu membrii săi și cu grupurile de stakeholderi relevanți pentru a se asigura că produsele și soluțiile de îngrijire personală bazate pe dovezi sunt recunoscute ca având un aport cheie la sănătatea indivizilor și la reducerea presiunilor asupra sistemelor de sănătate din întreaga lume.  Asociația reprezintă industria de îngrijire personală la nivel global și, prin activitatea sa, contribuie la atingerea obiectivelor OMS de sănătate publică prin expertiza specialiștilor din cadrul organizaţiei.