Skip to content
Str. David Praporgescu, Nr. 1-5 0721 817 174 Trimite Mail

România are nevoie de optimizarea legislației în domeniul suplimentelor alimentare pentru a garanta siguranța consumatorilor

RASCI susține necesitatea existenței unui cadru legislativ unitar cu privire la suplimentele alimentare, care să reglementeze atât autorizarea, cât și modalitatea și condițiile în care se poate derula publicitatea dedicată acestor produse pentru informarea corectă, completă și precisă a consumatorilor și pacienților români.

În cadrul unui eveniment recent pe tema publicității, reprezentanții RASCI și-au exprimat încă o dată interesul și disponibilitatea de a contribui la îmbunătățirea cadrului legislativ aferent suplimentelor alimentare, prin completarea lacunelor existente ce lasă loc de interpretări la nivelul publicității pentru această categorie de produse.

O mai bună reglementare a segmentului de suplimente alimentare

„Sunt necesare acțiuni concrete pentru a stabili o mai bună reglementare a acestui segment de piață extrem de dinamic, cu impact direct asupra sănătății consumatorului, care să limiteze derapajele care ajung în acest moment în spațiul public și care pot influența negativ modul în care beneficiarii acestor produse își gestionează propria stare de sănătate. Cu ajutorul unui cadru legislativ complet, coerent și unitar pot fi evitate practicile empirice care dăunează siguranței consumatorilor și pacienților români,” declară Diana Mereu, Director Executiv RASCI.

Pe parcursul sesiunilor de consultare realizate de către Comisiile de specialitate din Camera Deputaților (Comisia pentru sănătate şi familie, respectiv Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice),  RASCI a contribuit activ cu propuneri ȋn vederea dezvoltării unei forme optime a proiectului legislativ PL-x 468/2012, referitor la suplimentele alimentare, punându-și expertiza în slujba dezvoltării unui cadrul legislativ unitar și echitabil pentru această categorie de produse.

Propunerile RASCI pentru optimizarea legislației în domeniul suplimentelor alimentare

Pentru susținerea poziției RASCI, reluăm principiile pe care le considerăm oportun a fi considerate ȋn dezbaterile pe acest subiect, ȋmpreună cu argumentația acestora:

a)      RASCI consideră oportună și reiterează necesitatea reglementării și a suplimentelor alimentare pe bază de plante astfel încât să se asigure o reglementare unitară pentru toate produsele clasificate ca suplimente alimentare;

b)     RASCI reiterează necesitatea existenței unor proceduri de lucru ȋn oglindă ȋn ceea ce privește punerea pe piață, respectiv comunicarea comercială a acestor categorii de produse, indiferent de compoziția acestora și entitățile care le reglementează, astfel încât să nu existe ulterior posibile interpretări divergente;

c)      RASCI susține redactarea unor reglementări clare în domeniul publicității la suplimente alimentare adresate consumatorilor, respectiv profesioniștilor din domeniul sănătății, și își exprimă disponibilitatea de a pune la dispoziție expertiza și cunoștințele ȋn domeniu, ȋn procesul de consultare pentru elaborarea legislației secundare privind publicitatea la suplimente alimentare;

d)     RASCI consideră că, în scopul reducerii practicilor comerciale incorecte, Proiectul trebuie să includă o serie măsuri și sancțiuni suplimentare, aliniate la celelalte legi/ hotărâri de guvern ȋn vigoare, pentru a se asigura o mai buna reglementare a categoriei de suplimente alimentare;

e)     RASCI susține accesul consumatorilor și libera circulație a suplimentelor alimentare pe piața din România.

Implicarea și angajamentul Asociației

 „Suntem încrezători că propunerile RASCI, cât și cele ale celorlalte instituții abilitate invitate la consultări pe marginea proiectului de lege, se vor regăsi în forma finală a acestuia, pentru a aduce documentul la nivelul contextului curent și la alinierea acestuia cu practicile existente în alte țări Europene. Cu siguranță că, împreună, vom reuși să generăm cât mai curând un cadru legislativ care să vină în beneficiul sănătății românilor pe termen lung,” adaugă Diana Mereu, Director Executiv RASCI.

RASCI și-a exprimat, încă de la înființarea Asociației, angajamentul și disponibilitatea de a susține autoritățile competente în eforturile de implementare a unei legislații în domeniul suplimentelor alimentare care să asigure transparență, claritate și predictibilitate pentru toți actorii implicați.