Skip to content
Str. David Praporgescu, Nr. 1-5 0721 817 174 Trimite Mail

Self-Care Readiness Index 2.0 – raport ce reafirmă necesitatea unei mai bune integrări a îngrijirii personale în asistența medicală

În timpul Congresului său global de la Cape Town, de la finalul anului 2022, Global Self-Care Federation (GSCF) a lansat cea de-a doua ediție a raportului său Self-Care Readiness Index (SCRI), ce examinează modul în care politicile de îngrijire personală sunt implementate în întreaga lume. Indexul este o inițiativă de cercetare centrată pe advocacy, menită să servească drept instrument practic pentru a înțelege și a recunoaște mai bine care sunt factorii care contribuie la adoptarea îngrijirii personale și cum pot fi aceștia optimizați.

Despre Self-Care Readiness Index

Index-ul este rezultatul unei cercetări amănunțite în sistemul de sănătate al fiecărei țări, condusă de GSCF, în colaborare cu Unitatea de Medicină Tradițională, Complementară și Integrativă și Servicii Integrate de Sănătate din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, cu sprijinul profesioniștilor din domeniul sănătății care au alcătuit Comitetul consultativ de experți. Acesta își propune să înarmeze factorii de decizie și profesioniștii în domeniul sănătății cu datele de care au nevoie pentru a crește accesul la  practici de îngrijire personală și aplicabilitatea acestora în propriile țări și în întreaga lume.

Prima ediție a Self-Care Readiness Index a identificat trei teme principale care caracterizează starea globală a îngrijirii personale:

  • Îngrijirea personală este percepută și definită diferit în funcție de specificul cultural;
  • Responsabilizarea indivizilor depinde de eforturile continue de a stimula alfabetizarea în domeniul sănătății, de accesul la surse credibile și consecvente de informații despre îngrijirea personală și de sprijinul profesioniștilor din domeniul sănătății;
  • Legislația privind îngrijirea personală nu este coerentă. Există numeroase strategii, planuri și programe guvernamentale care se referă la îngrijire personală, dar puține o și definesc sau creează o viziune clară asupra unor politici publice care să o încadreze în ansamblul sistemelor de sănătate.

Ce aduce nou Self-Care Readiness Index 2.0?

Într-un efort de a reflecta preocupările globale și în concordanță cu conversațiile politice mai ample cu privire la chestiuni precum accesul universal la sănătate și gestionarea bolilor netransmisibile, Indexul include cel puțin o țară pentru fiecare dintre cele șase regiuni ale Organizației Mondiale a Sănătății: Africa, America, Asia de Sud-Est, Europa, Mediterana de Est și Pacificul de Vest. Fiecare ediție conține zece țări.

SCRI 2.0 include date din Australia, Canada, Columbia, Germania, India, Indonezia, Kenya, Mexic, Singapore și Emiratele Arabe Unite. Acestea vin să completeze informațiile furnizate de prima ediție a Indexului din Brazilia, China, Egipt, Franța, Nigeria, Polonia, Africa de Sud, Thailanda, Marea Britanie și Statele Unite.

Ediția a 2-a a Indexului confirmă importanța tot mai mare a îngrijirii personale și diversele sale beneficii pentru indivizi, societăți și sistemele de sănătate. De asemenea, întărește ideea că o mai mare conștientizare a conceptului de îngrijire personală și, mai ales, adoptarea de politici guvernamentale consistente și coerente în acest domeniu pot genera beneficii tangibile, indiferent de profilul socio-economic al unei țări.

SCRI 2.0 evidențiază totodată mediul de reglementare ca unul dintre factorii cheie ai promovării îngrijirii personale, sfătuind țările să „se concentreze pe reglementările și procesele care guvernează aprobarea noilor produse de sănătate, de la medicamente eliberate pe bază de prescripție medicală la medicamente OTC”.

Ce urmează?

Îngrijirea personală, desi este un concept simplu, nu este ușor de implementat, întrucât este nevoie de un efort concertat din partea guvernelor, profesioniștilor din domeniul sănătății, mediului academic, industriei și, în cele din urmă, al populației, în general. Cu toate acestea, beneficiile din perspectiva sănătății sunt incontestabile: rezultate mai bune pentru pacienți, sisteme de asistență medicală mai eficiente și acces îmbunătățit la practici de îngrijire.

Atât prima, cât și a doua ediție ale Indexului, demonstrează foarte clar că există o lipsă generalizată a unei viziuni coerente asupra îngrijirii personale și a beneficiilor acesteia.

„Indexul ne arată că îngrijirea personală este practicată diferit și este inclusă în sistemele de sănătate din întreaga lume într-o varietate de moduri. Dar, în ciuda acestor diferențe, asemănările abundă – în special în ceea ce privește beneficiile fundamentale aduse indivizilor și sistemelor de sănătate. Îngrijirea personală nu mai poate fi ignorată. Dimpotrivă, aceasta trebuie integrată într-o manieră coerentă în sistemele de sănătate, pentru ca indivizii și societățile să beneficieze la maxim de beneficiile acesteia,” spune Diana Mereu, Director Executiv RASCI.

Rezoluție OMS până în 2025

Pentru a convinge factorii de decizie de importanța îngrijirii personale, GSCF susține OMS în adoptarea unei rezoluții până în 2025, astfel încât aceasta să beneficieze de o definire unitară și o conștientizare crescută asupra valorii sale pentru sistemele de sănătate și guvernele din întreaga lume.

De asemenea, o astfel de rezoluție ar contribui la facilitarea dezvoltării statelor membre și a implementării efective a strategiilor naționale de îngrijire personală, precum și la setarea unei direcții privind alinierea resurselor.