Skip to content
Str. David Praporgescu, Nr. 1-5 0721 817 174 Trimite Mail
Ziua Internațională A Îngrijirii Personale 2023

Rezultate mai bune în materie de sănătate cu ajutorul îngrijirii personale responsabile

Ziua Internațională a Îngrijirii Personale 2023

Sistemele de sănătate se confruntă cu o provocare extraordinară după pandemia de COVID-19, printre care costurile în creștere din cauza îmbătrânirii populației, a tratamentelor mai scumpe și a perturbărilor cauzate de tehnologiile emergente, schimbările societale și dezinformarea pe scară largă. Cu toate acestea, un lucru este clar: pentru a răspunde acestor provocări, sistemele de sănătate trebuie să pună un mai mare accent pe prevenție, încurajarea unui stil de viață sănătos și autogestionarea sănătății prin practici eficiente de îngrijire personală.

În fiecare an, în data de 24 iulie, RASCI marchează Ziua Internațională a Îngrijirii Personale, pentru a atrage atenția asupra rolului pe care îngrijirea personală îl are în menținerea unei stări de sănătate optime, dar și a multiplelor beneficii ale acesteia pentru indivizi și societate, pentru profesioniștii din domeniul sănătății, precum și pentru sistemul de sănătate. Începând cu 2019, Organizația Mondială a sănătății a introdus „Luna Îngrijirii Personale”, care începe în data de 24 iunie și se încheie cu Ziua Internațională a Îngrijirii Personale, pentru a susține inițiative regionale și naționale menite să încurajeze implementarea de practici coerente și intervenții extinse de îngrijire personală.

Provocări pentru sistemele de sănătate la nivel european

Populație îmbătrânită, cu un număr tot mai mare de afecțiuni cronice

În 2019, 20% din populația Europei avea 65 de ani sau peste. Asta înseamnă 91 de milioane de oameni. Mai mult, până în 2050, se estimează că aproape 30% din populație, respectiv 130 de milioane de oameni, va avea peste 65 de ani[1].  

Creșterea presiunii financiare din cauza creșterii costurilor asistenței medicale

37% dintre persoanele cu vârsta de 65 de ani sau peste trăiesc cu cel puțin două afecțiuni cronice iar incidența acestora crește odată cu vârsta. Astfel, se estimează că oamenii vor trăi cu un număr tot mai mare de afecțiuni cronice și comorbidități care vor necesita terapii din ce în ce mai costisitoare, exercitând o presiune și mai mare pe bugetele sistemelor de sănătate la nivel european[2].

Lipsa de personal medical, evidențiată în perioada pandemiei

În plus, deficitul tot mai mare de medici și asistente pune o presiune suplimentară asupra furnizării de îngrijiri medicale. Spre exemplu, Europa are un deficit estimat de aproximativ 50.000 de medici, care va crește în următorii ani[3].

Beneficiile îngrijirii personale

Îngrijirea personală joacă un rol cheie atât în promovarea unei abordări preventive, cât și în optimizarea resurselor de îngrijire medicală. Îngrijirea personală poate aduce beneficii economice și de sănătate substanțiale sistemelor de sănătate europene. Potrivit datelor AESGP – Association of the European Self-Care Industry, în fiecare an, în Europa, aproximativ 1,2 miliarde de cazuri de afecțiuni minore sunt autogestionate prin utilizarea medicamentelor eliberate fără prescripție medicală. Aceasta economisește peste 36 miliarde de euro care altfel ar fi suportate de pacienți, de sistemele de sănătate și de economiile naționale. Dacă opțiunile de îngrijire personală nu ar fi disponibile, am avea nevoie de încă 120.000 de medici de familie în Europa. Sau fiecare medic de familie ar trebui să lucreze cu 2,4 ore în plus în fiecare zi, în absența opțiunii automedicației.[4]

În ciuda tuturor acestor beneficii, îngrijirea personală rămâne subestimată, subfinanțată și insuficient promovată în sistemele noastre de sănătate, fiind necesare mai multe eforturi pentru a o integra în ansamblul sistemului de sănătate și pentru a oferi indivizilor instrumentele și încurajarea de care au nevoie pentru a se angaja în propriul management al sănătății, respectiv pentru a sprijini personalul medical în educarea populației cu privire la îngrijirea personală eficientă.

Responsabilizarea populației cu privire la propria sănătate

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) definește responsabilizarea populației cu privire la propria sănătate ca „un proces prin care oamenii obțin un control mai mare asupra deciziilor și acțiunilor care le afectează sănătatea”[5], proces care ar trebui privit atât individual, cât și ca un proces comunitar.

Persoanele care sunt atât responsabilizate, cât și implicate în gestionarea sănătății lor, vor avea o mai bună înțelegere a stării lor medicale, vor putea să aplice practici de îngrijire personală atunci când este cazul, vor avea o mai bună comunicare cu privire la starea lor și vor căuta sprijinul unui profesionist în domeniul sănătății în timp util, atunci când au nevoie. Acest lucru se traduce adesea în rezultate mai bune în materie de sănătate și cheltuieli generale reduse[6].

Îmbunătățirea educației în materie de sănătate

Asistența medicală și îngrijirea personală devin din ce în ce mai complexe și mai complicate, cu un număr mai mare de opțiuni și practici din care individul poate alege, dar și cu dificultăți crescute de a le naviga. Acest lucru poate deveni copleșitor pentru unii indivizi[7]. Prin urmare, pentru a permite indivizilor să ia decizii cu privire la propria sănătate în acest mediu din ce în ce mai complex, este esențial ca aceștia să fie echipați cu (a) abilitățile potrivite pentru a accesa informații relevante, (b) instrumentele potrivite pentru a accesa și interpreta informațiile despre sănătate în mod obiectiv și (c) cunoștințele potrivite pentru a înțelege elementele de bază ale alegerilor sănătoase. Acest lucru va permite persoanelor să aibă grijă în mod eficient de propria lor sănătate.

Având în vedere cantitatea tot mai mare de date de sănătate disponibile prin canalele digitale și rețelele sociale, aceasta înseamnă că unele dintre competențele necesare nu intră în domeniul tradițional al asistenței medicale. În plus, oamenii au nevoie de capabilități de a înțelege informațiile despre sănătate, de a separa informațiile faptice de materialele promoționale și de dezinformări, de a cere sfaturi de la profesioniștii din domeniul sănătății atunci când este necesar și de a aplica aceste informații pentru a crea comportamente sănătoase durabile.

Pentru a spori rolul îngrijirii personale, este nevoie ca indivizii să dobândească abilitățile, motivația și oportunitățile potrivite pentru a se angaja în practici eficiente de îngrijire personală, cu beneficii pentru toți actorii implicați, de la populație, la profesioniștii din domeniul sănătății și sistemele naționale de sănătate. Acest lucru necesită un accent mai mare pe alfabetizarea în domeniul sănătății și disponibilitatea surselor obiective de informații legate de sănătate.

Oportunitatea promovării îngrijirii personale ca soluție eficientă pentru sănătate

„Ne aflăm în prezent într-un moment unic în care indivizii sunt foarte motivați să aibă grijă de propria sănătate. Putem profita de această oportunitate, dar pentru a face acest lucru eficient, trebuie să le oferim setul de instrumente necesare, să îi sprijinim și să îi încurajăm. Este nevoie ca oamenii să aibă nu doar informațiile potrivite, ci și abilitatea de a putea separa faptele și dovezile științifice de materialele promoționale sau chiar informații neverificate, eronate sau înșelătoare, pentru a obține rezultate mai bune în materie de sănătate” spune Diana Mereu, Director Executiv RASCI.

S-au realizat progrese semnificative în disponibilitatea și accesibilitatea intervențiilor de îngrijire personală, benefiicile multiple ale acesteia fiind recunoscute de un număr în creștere de actori relevanți din domeniul sănătății.  Aceste beneficii durează toată viața și nu se limitează la o singură zi. Ziua Internațională a Îngrijirii Personale pur și simplu oferă ocazia de reflecta asupra acestora și de a promova roul din ce în ce mai important al îngrijirii personale.


[1] https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/11478057/KS-02-20-655-EN-N.pdf/9b09606c-d4e8-4c33-63d2-3b20d5c19c91

[2] https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f44c34f1-en/index.html?itemId=/content/component/f44c34f1-en#:~:text=Based%20on%20the%20latest%20wave,versus%2032%25%20on%20average)

[3] https://www.epsu.org/article/epsu-analysis-confirmed-europe-has-severe-shortage-health-care-professionals

[4] https://rasci.ro/automedicatia-in-europa-economie-de-36-de-miliarde-eur-pentru-sistemele-de-sanatate-si-economiile-nationale/

[5] Health promotion glossary. Geneva: World Health Organization; 1998 – https://www.who.int/publications/i/item/WHO-HPR-HEP-98.1

[6] https://www.vintura.com/wp-content/uploads/2023/03/Whitepaper_Redefining-the-role-of-self-care-in-Europe_by_Haleon-and-Vintura-2023.3.pdf

[7] https://www.chcf.org/wp-content/uploads/2017/12/PDF-ConsumersInHealthCareBurdenChoice.pdf